Servisas

+370 46 325 325

Klaipėda: I-V 8:00 - 18:00


Šaldytuvas horizontali vitrina Mawi WCH I 1.3

Šaldytuvai - vitrinos horizontalios
1 915,00 €

Šaldytuvas vertikali vitrina Mawi RCH 0.9 DUSSELDORF - 2.5

Šaldytuvai - vitrinos vertikalios
5 612,00 €

Šaldytuvas priesienio vitrina Mawi RCH 5M-1.5

Šaldytuvai - vitrinos priesienio
2 918,00 €

Šaldytuvas priesienio vitrina Mawi RCH 5M-2.0

Šaldytuvai - vitrinos priesienio
3 586,00 €

Šaldytuvas vertikali vitrina Mawi RCH 0.7 DUSSELDORF - 1.1

Šaldytuvai - vitrinos vertikalios
3 374,00 €

Šaldytuvas vertikali vitrina Mawi RCH 0.7 DUSSELDORF - 1.6

Šaldytuvai - vitrinos vertikalios
3 908,00 €

Šaldytuvas vertikali vitrina Mawi RCH 0.7 DUSSELDORF - 2.0

Šaldytuvai - vitrinos vertikalios
5 072,00 €

Šaldytuvas vertikali vitrina Mawi RCH 0.7 DUSSELDORF - 2.5

Šaldytuvai - vitrinos vertikalios
5 461,00 €

Šaldytuvas vertikali vitrina Mawi RCH 0.9 DUSSELDORF - 1.1

Šaldytuvai - vitrinos vertikalios
3 453,00 €

Šaldytuvas vertikali vitrina Mawi RCH 0.9 DUSSELDORF - 1.6

Šaldytuvai - vitrinos vertikalios
3 942,00 €

Šaldytuvas vertikali vitrina Mawi RCH 0.9 DUSSELDORF - 2.0

Šaldytuvai - vitrinos vertikalios
5 257,00 €

Šaldytuvas horizontali vitrina Mawi ORIS LIFT 0.94

Šaldytuvai - vitrinos horizontalios
2 485,00 €

Šaldytuvas vertikali vitrina RCH 0.9 DORTMUND - 1.6

Šaldytuvai - vitrinos vertikalios
3 635,00 €

Šaldytuvas horizontali vitrina Mawi ORIS LIFT 1.25

Šaldytuvai - vitrinos horizontalios
2 734,00 €

Šaldytuvas horizontali vitrina Mawi ORIS LIFT 1.5

Šaldytuvai - vitrinos horizontalios
2 884,00 €

Šaldytuvas horizontali vitrina Mawi ORIS LIFT 1.87

Šaldytuvai - vitrinos horizontalios
3 478,00 €

Šaldytuvas horizontali vitrina Mawi ORIS LIFT 2.5

Šaldytuvai - vitrinos horizontalios
3 956,00 €

Šaldytuvas horizontali vitrina Mawi ORIS LIFT 3.0

Šaldytuvai - vitrinos horizontalios
4 534,00 €

Šaldytuvas horizontali vitrina Mawi ORIS LIFT 3.75

Šaldytuvai - vitrinos horizontalios
5 628,00 €

Šaldytuvas horizontali vitrina Mawi Gravis Lift 0.94

Šaldytuvai - vitrinos horizontalios
2 362,00 €

Šaldytuvas horizontali vitrina Mawi Gravis Lift 1.25

Šaldytuvai - vitrinos horizontalios
2 598,00 €

Šaldytuvas horizontali vitrina Mawi Gravis Lift 1.5

Šaldytuvai - vitrinos horizontalios
2 739,00 €

Šaldytuvas horizontali vitrina Mawi Gravis Lift 1.87

Šaldytuvai - vitrinos horizontalios
3 302,00 €

Šaldytuvas priesienio vitrina Mawi RCH 5M-0.9

Šaldytuvai - vitrinos priesienio
2 469,00 €

Šaldytuvas horizontali vitrina Mawi Amis 3.75

Šaldytuvai - vitrinos horizontalios
4 300,00 €

Šaldytuvas horizontali vitrina Mawi Gravis Lift 3.0

Šaldytuvai - vitrinos horizontalios
4 305,00 €

Šaldytuvas horizontali vitrina Mawi Temis 0.94

Šaldytuvai - vitrinos horizontalios
1 937,00 €

Šaldytuvas priesienio vitrina Mawi GRANDIS HGD 2.5 - 0.9

Šaldytuvai - vitrinos priesienio
6 215,00 €

Šaldytuvas priesienio vitrina Mawi GRANDIS HGD 3.0 - 0.9

Šaldytuvai - vitrinos priesienio
7 082,00 €

Šaldytuvas priesienio vitrina Mawi GRANDIS HGD 3.75 - 0.9

Šaldytuvai - vitrinos priesienio
8 032,00 €

Šaldytuvas horizontali vitrina Mawi Gravis 0.94

Šaldytuvai - vitrinos horizontalios
1 989,00 €

Šaldytuvas horizontali vitrina Mawi Gravis 1.25

Šaldytuvai - vitrinos horizontalios
2 224,00 €

Šaldytuvas horizontali vitrina Mawi Gravis 1.5

Šaldytuvai - vitrinos horizontalios
2 367,00 €

Šaldytuvas horizontali vitrina Mawi Gravis 1.87

Šaldytuvai - vitrinos horizontalios
2 739,00 €

Šaldytuvas horizontali vitrina Mawi Gravis 2.5

Šaldytuvai - vitrinos horizontalios
3 200,00 €

Šaldytuvas horizontali vitrina Mawi Gravis 3.0

Šaldytuvai - vitrinos horizontalios
3 847,00 €